Zebrania Zarządu


Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Koła PZW, Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.