O Nas


Koo nr 28 „Budowlani” powstao 8 grudnia 1982r. jako koo przyzakadowe TPBP w Tarnobrzegu. Taka bya potrzeba chwili. Firma posiadaa wolne rodki finansowe, ktre mona byo wykorzysta na organizowanie aktywnego wypoczynku pracownikw i ich rodzin, udostpniaa rodki transportu, ale pod warunkiem, e bdzie to jaka zorganizowana forma. Znalazo si wic kilkudziesiciu pasjonatw wdkowania i tak powstao nasze Koo. Pocztkowo aden Prezes Koa nie peni swojej funkcji przez ca kadencj, czyli 4 lata, ze wzgldu na obowizki zawodowe, subowe wyjazdy. Firma TPBP dziaaa jeszcze wtedy bardzo prnie, wic osoby te byy delegowane na budowy w caej Polsce, a nawet za granic. Jednym z pierwszych Prezesw Koa, ktry zajmowa to stanowisko przez ca kadencj, by Stanisaw Foremniak. Byo to pod koniec lat 80-tych. Koo liczyo wwczas 223 czonkw, w tym 57 juniorw. Dawniej, za czasw wietnoci, TPBP brao udzia i zwyciao w spartakiadach budowlanych. Te czasy dawno miny, za to osta si sport wdkarski. Firmy ju nie ma, ale Koo pozostao i dziki osigniciom naszych czonkw przypomina o jej dawnym splendorze.

Nasze Koo liczy 155 czonkw, mieszkacw Tarnobrzega i okolic. Okoo 30 - 40 osb, ktre s w Kole od pocztkw jego powstania, to oczywicie dawni pracownicy TPBP, ale obecnie co roku przystpuj jakie  nowe osoby, niezwizane ju z t firm.

Najlepszym potwierdzeniem sensu powstania i dziaania naszego Koa s sukcesy wdkarskie naszych czonkw. W tym czasie „wychowalimy” kilku Mistrzw Okrgu i czonkw Kadry Okrgu (Piotr Wolan, Micha Tychanowicz, Wodzimierz Lukas, Jzef Matejak, Zbigniew Sokoowski), a w 1998r.  Stanisaw Pikus zdoby tytu  II-Wicemistrza Polski w Klubowych Mistrzostwach Polski w spinningu.

Co roku organizujemy kilkanacie (ok. 15 – 16) rnego rodzaju zawodw (w tym Mistrzostwa Koa w spinningu i metodzie spawikowej) oraz wycieczk, oczywicie poczon z wdkowaniem, w pikne, malownicze miejsca, m. in. nad Sanem, np. Dynw, Sonne. Wraz z innymi tarnobrzeskimi koami jestemy rwnie wsporganizatorami corocznego pikniku wdkarskiego
z okazji Dnia Dziecka na stawach w Zwierzycu.


jedna z pierwszych wycieczek do Czchowajedna z pierwszych wycieczek do Czchowa

Jedna z pierwszych wycieczek do Czchowa

Jedna z pierwszych wycieczek do Czchowa